2011. április 12., kedd

Bonsai törzsvastagítás
Ezt a fát még nem sikerült beazonosítanom, ha kihajt, megpróbálom levél alapján és a kérag alapján beazonosítani.
2007-ben indult egy kb 0,5 cm törzsvastagságú fából, de mivel nagyon vékonyka volt, gondoltam, hogy kiültetem szabadföldbe, és majd meglátom, hogy mennyire fejlődik, és lesz-e belőle valami.
Nem tartottam különösebben fontos fának, , vékony és kicsi volt, ígyhát adtam egy esélyt neki, hogy vastagodjon.

2009-ben láthatóan és jelentősen vastagodott a törzs, de még csak két éve volt szabadföldben, így gondoltam, hogy legalább 3 évet kivárok vele, addig talán a gyökere sem meg el túlságosan.
Az oldalágakat minden éveben visszametszettem, hogy a törzs vastagodjon, és mivel alul sok új hajtás fejlődött vastag ággá, már jól látszott a lenti gyökérnyak vastagodása.
Visszavágtam a tetejét, hogy jobb legyen a majdani törzs formája, és ne egy vastag hengert kapjak, hanem felfelé egyre csökkenő keresztmetszetet, és csak a nagyon vékony oldalágakat hagytam meg.

This tree has not yet been identified, I will try to identify it based on its leaves and trunk.
This tree was approximately 0.5 cm thick in 2007, , but since it was very thin, I thought that I will plant in the garden, and then I'll see how it evolves, there will be something out of it.
I did not find  it as particularly important tree, it was small and thin, So I gave him a chance to get thicker.

The trunk was visibly and significantly thicker in 2009, but still only two years ago it was planted in the garden, so I thought, I can wait another year, and the roots will not be too thick.
I cut back the new shoots every year, and many of the new shoots have developed well, and created a good nebari.

I cut back also the apex to create better shape of the trunk, and only a very thin shoots were kept.

Dieser Baum ist noch nicht identifiziert worden, ich werde es versuchen, den anhand seiner Blätter und Stamm zu identifizieren.
 Dieser Baum war etwa 0,5 cm dick im Jahr 2007, aber da es sehr dünn war, dachte ich, dass ich in den Garten auspflanze, und dann werde ich mal sehen, wie der Baum sich entwickeln kann, ob eib BOnsai davon wird.
Ich fand den Baum nicht so interessant, der war klein und dünn, also gab ich ihm eine Chance dicker zu werden.

Der Stamm war sichtlich und deutlich dicker im Jahr 2009, aber der war immer noch nur zwei Jahren im Feld, also dachte ich, ich kann noch ein Jahr warten, und die Wurzeln werden noch nicht zu dick werden.
Ich habe immer-wieder die neue Triebe jedes Jahr zurückgeschnitten.  Viele der neuen Triebe haben gut entwickelt, und so entstand eine gute Nebari.

Ich habe die Spitze wider eingekürzt, damit eine bessere Form des Stammes erreicht wird. Ich habe nur die sehr dünne Triebe nicht geschnitten.2010 márciusban már így nézett ki:
March 2010 looked like this:
März 2010 sah wie folgt aus:2010 őszén kiástam, hogy majd tavasszal tálba helyezem, jól látszik a fenti visszacsonkolás, és annak eredménye: a törzs felső részén ismét kitörtek alvó rügyek és belőlük elég erős ágak fejlődtek egy idény alatt.


Dug up in autumn 2010 to put in a container in spring, you can see the cut back apex, and its result: new shoots on the upper trunk area  are broken out from sleeping buds and branches have developed strongly during the season.

Ich habe den Baum im Herbst 2010 ausgegraben, damit ich in einen Topf im Frühjahr einpflanze. Auf dem Bild kann man schon sehen, dass die Spitze zurückgeschnitten ist: Ergebnis: neue Triebe sind aus schlafenden Knospen im oberen Stammbereich entwickelt.2011 tavasz, gyökérmetszés után tálbaültetés előtti állapot:
The spring of 2011, after rott cutting and before potting:


Im Frühjahr 2011, nach Wurzelschnitt und vor dem Umtopfen:A vastag oldalágakat csak most távolítottam el, mert amíg nem indult be a fa, nem lehetett a törzsön lévő rügyeket megtalálni. Most, hogy elkezdett hajtani, látszanak a rügyek, és ezek figyelembevételével vágtam vissza a nagy ágakat, hogy elkezdődjön az ágrenszer felépítése.
Mivel erőteljesen nő, oda kell figyelnem, hogy időben metszem meg, valószínűleg nyár elején június végén már fásodnak az új hajtások, és akkor visszametszem és drótozom az ágakat.


I removed the thick branches only now, because the buds were not visible before spring. Now the buds appear, so I could remove the thick branches to develop a fine branch structure.
Because of the fast growing habit, you need to pay attention to check the growing branches, and probably in early summer in late June I can cut back and wire new branches.Ich entfernte die dicke Äste erst jetzt, weil die Knospen vorher nicht sichtbar waren. Nun erschienen jetzt die Knospen, so konnte ich die dicken Äste entfernen, um eine feine Aststruktur zu entwickeln.
 Aufgrund der schnell wachsenden Gewohnheit, muss ich darauf achten, die wachsende Äste zu überprüfen, und wahrscheinlich im Frühsommer Ende Juni kann ich die Äste einkürzen und drahten.

2011. április 7., csütörtök

Előadások

Április 2-án szobaton a Juniperus Bonsai Klubban tartottam Veszprémben egy előadást a törzsvastagítási módszerekről.
Az előadás nagyon jó hangulatban telt, és remélem hasznos volt, és itt szeretném megkösznni a vendéglátást.
Előtte és utánna tudtunk egy kicsit a bonsai-okkkal is foglalkozni, véleményt cserélni, így én is gazdag élményekkel távoztam.
Kép sajnos nem készült az eseményről, ha lesz következő alkalom, képeket is készítek majd

 Április 4-én tartottam a drótozásról szóló előadásomat az Egyetemi Bonsai Club-ban.
Hogy ne csak szára előadás legyen, összeszerveztem Rácz Gyuri segítségével egy kis drótozási gyakorlatot, hogy rögtön az elhangzott elméleti ismereteket valódi bonsai-okon is ki tudjuk próbálni, és begyakorolni.


Ezúton is köszönöm Rácz Gyurinak, hogy rendelkezésre bocsátott 3 fát, jó magam kettő másik fát hoztam.A gyakorlati rész nagyon jól sikerült, csoportokra bontva nekiláttunk az 5 fát megdrótozni, mindenki lelkesen és elmélyülten dolgozott.Nagy Árpitól közben trükköket tanulhattunk, amiket könyvben soha sem lehet meglelni, hiába is keressük.


A következő előadásom ősszel a Jin technikákról fog szólni, itt is beiktatunk egy kis gyakorlati részt, demót, hogy a jin kialakítását közelről megtapasztaljuk.
Remélem hasonlóan sokan leszünk, aki tud jöjjön.