2010. június 30., szerda

Crassula bonsai fejlődése

 2010.06.:2010.01:


2009.06

2010. június 28., hétfő

Galagonya pre-bonsai: fejlődése

 2009 December:

2010 Junius:

2010. június 21., hétfő

Prunus cerasifera bonsai

2010. június 20., vasárnap

Carpinus Bonsai

2010. június 19., szombat

Acer Saccharinum fejlődése

This maple is as old as the one on the stone, but a different development method was used.
For a while it was planted in ground, and then it was potted in a larger pot, and the roots could exit in the bottom of the pot and escape into the ground, so he could grow much faster.

Dieser Ahorn ist ebenso alt, wie der Baum auf dem Felsen, nur anders entwickelt worden. Es war im Boden gepflanzt, dann in einem grösseren Topf, aus dem die Wurzeln ausgetreten sind, und in das Boden eingedrungen waren.

Ez a juharom, egyidős a kőre ültetettel, csak más nevelési módot alkalmaztam ennél.Egy ideig szabadföldben volt, majd nagyobb nevelőedénybe ültettem, és a földre tettem, így a gyökerek a nevelőedény alján kilépve bele tudtak hatolni a földbe, így sokkal gyorsabban tudott fejlődni.

I let grow the new apex for 2-3 years, and then I cut it back in order to strengthen the lower parts of the tree.
The wound was not perfect, so I began again with a sharp knife to refine it. It is important to get a nice smooth surface, it will be better for healing the wound. I always close the wound, although there are some who say that is redundant and does not treat it as a kind, and it will heal. I always use cut paste


Ich habe die Spitze für 2-3 Jahren wachsen lassen, danach habe ich die abgescnitten. Es war leider kein guter Schnitt, so habe ich nocheinmal geglättet.

2-3 évig neveltem az új csúcsot, most tavasszal levágtam, hogy a lenti rész tudjon erősödni.
A vágásfelület nem volt tökéletes, így újra nekiláttam egy éles késsel a vágásfelületet rendbetenni.
Fontos, hogy szép sima felületet kapjunk, mert szebben fog gyógyulni a seb, és nem tudnak megtelepedni benne különböző kórokozók. Én mindig lekezelem a sebet, bár vannak, akik azt mondják, hogy fölösleges, mert a természetben sem kezelik le, és mégis begyógyul. Én mindig bekenem sebkezelővel, mert sokkal gyorsabban gyógyul tapasztalatom szerint így a seb.


Currently, I am using a Japanese cut paste. Its colour is green, and it has a tooth paste consistency, which dries in sunshine

Zur Zeit benutze ich eine japanische Wundverschlusspaste, es sieht so aus, wie eine grüne Zahnpaste, aber es trocknet sich in der Sonne.

Jelenleg egy drága japán sebkezelőt használok, ennek zöldes színe van és nagyon nyúlós állaga, a napon viszont megszárad és légmentesen zárja a sebet, én nagyon szeretem használni.Now comes the development phase to build the branch system.
I let it to grow in the spring, and now I cut back stronger. A new thin branch will take over the role of the peak, which is only loosely wired ,because it can be very quickly to thick. Because of the rapid development, I wiring it only loose.

Jetzt kommt eine neue Entwicklungsphase, die Äste und Zweige aufzubauen. Die Spitze wird neu auggebaut, das kleine Ästchen wird die Rolle der Spitze in der Zukunft übernehmen.

Most következik az a fejlődési fázis, hogy az ágrendszert felépítsem.Tavasszal hagytam nőni, és most a csúcsnál erősebben metszettem meg, lentebb pedig gyengébben, hogy a lenti ágrendszer erőteljesebben fejlődjön. Egy új vékony ág fogja átvenni a csúcs szerepét, amit szándékosan csak lazán drótoztam, mert nagyon gyorsan vastagszik.
Mivel rendkívül gyorsan nőnek, és vastagszanak az ágak, próbáltam inkább lazábban drótozni, hogy ne vágódjon bele.A tavaszi drótozást már kb 3-4 hete le kellett volna vennem, majdnem késő lett, csúnyán belevágott már, de mivel elég sok fám van és kevés időm előfordul, hogy elfelejtem, hogy melyikről kellene még leszedni a drótot, ráadásul nem egy ütemben kell, van olyan fa amin tovább rajta maradhat, van amelyiken max 1 hónap maradhat, hogy ne tegye tönkre az ágak. Ezen is végzek majd levélmetszést, hogy serkentsem az új ágak fejlődését. Most lehet ennél a fejlődési szintnél a levélmetszést használni, de amikor még azt szeretnénk, hogy a törzs vastagodjék, nem érdemes levélmetszést végezni, mert ezzel csak szükségtelenül gyengítjük a fát, hiszen az a cél, hogy minél jobban és gyorsabban nőjön.


 
The roots were developed quite well:


Die Wurzeln zeigen schon eine Entwicklung:A gyökerek is egészen jól fejlődtek, mindig kell egy kicsit igazítani, de most már nem is néznek ki olyan rosszul:

2010. június 6., vasárnap

Acer Saccharinum levélmetszése

This is one of the first trees in my collection from 1998, when I started with this activity.
I potted on a stone for several years, but now I can see the problems, and I know, how to improve the quality
I marked with red circle the parts, which will be removed, and with green color, where I want to split the roots to get a better root structure.

Dieser Baum stammt aus der Zeit, als ich mit Bonsais begonnen habe. 
Ich habe auf einen Felsen  vor mehreren Jahren getopft, und jetzt sehe ich die Schwachstellen, und jetzt weiss ich , wie ich den Baum verbessern kann.
Mit roten Kreisen habe ich die Stellen markiert, die ich abschneiden werde, und mit grüner Farbe, wo ich dieWurzeln in zwei Teilen schneiden möchte .

Ez az egyik legkorábbi juharom, abból az időből származik, amikor elkezdtem  bonsai-okkal foglalkozni 1998 körül.
Kőre ültettem elég régen már, és most kezdem látni, milyen hibái is vannak.
Piros körrel jelöltem, ahol a gyökereket el akarom távolítani, és zölddel, ahol a gyökereket ketté vágom.
Ezzel jobb lesz a gyökérrész kinézete.


Some close ups from the trunk, where i cut some branches, and you can see the healing process: 
Ein paar Nahaufnahmen von dem Stamm, wo ich ein Äste abgeschnitten habe:
Egy  pár közeli felvétel  a törzsről, ahonnan eltávolítottam egy pár ágat:

After leve pruning:
Nachdem Blattschnitt:
Levélmetszés után: